جلسه توسعه آموزش مجازی دانشگاه
کد خبر : ۱۶۵۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 
۰۹:۳۴
تولید محتواهای الكترونیكی تصویری در مركز آموزش مجازی دانشگاه
کد خبر : ۱۶۴۴۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ 
۱۰:۱۱
تولید محتواهای الكترونیكی در مركزآموزش مجازی دانشگاه
کد خبر : ۱۶۲۳۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ 
۰۰:۰۰
جلسه بررسی قرارداد تولید محتوای مجازی
کد خبر : ۱۴۷۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ 
۰۰:۰۰


   

   

   


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0